Nereye Gidelim: Ardahan

Ardahan İlçeleri

SVG Haritası; Ardahan, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof

Ardahan Hakkında Kısa Bilgi

MÖ 680 yıllarında Kafkaslar’ın kuzeyinden bölgeye göç eden altı göçebe İskitler, bu bölgeyi Van/Urartu İmparatorluğu’ndan aldılar. Sakaların Gogarlı, Taoklu, Cavaklı boyları bu bölgede yerleştikleri bilinmektedir.

Ardahan Kalesi’nde yapılan araştırmalarda, yörede Eski Tunç Çağı’na ait kalıntılara ulaşılmıştır. Bu bölgenin tarihteki eski adı Artan olarak kayıtlara geçmiştir.

Bölge; Plato, Pliyosen sonu ve Pleistosen başlarında ortaya çıkan faylanmalar sonucu çökerek şimdiki haline kavuşmuştur. Yüksek ve engebeli bir yapıya sahip bölgede 3000 m’yi aşan dağlar bulunmaktadır. Yalnızçam Dağları Artvin il sınırı boyunca uzanmaktadır.

27 Mayıs 1992 tarihinde çıkarılan bir kanunla kent, il olarak kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. ili olmuştur.

Şehir, kentin sınırları içerisinde bulunan Damal Dağları‘nda beliren Atatürk silüeti ile ünlenmiştir. Her yıl Haziran ayının 15 ile Temmuz ayının 15’ine kadar saat 18’den itibaren Karadağ sırtlarında Atatürk’ün silueti oldukça belirgin bir şekilde yaklaşık 20 dakika boyunca gözlenmektedir. Ardahan’da bu tarihler arasında Atatürk’ün İzinde (Gölgesinde) Damal Şenlikleri düzenleniyor.