Nereye Gidelim: Hakkari

Hakkari İlçeleri

SVG Haritası; Çukurca, Hakkari, Şemdinli, Yüksekova

Hakkari Hakkında Kısa Bilgi

Hakkari ve bölgesin yerleşim tarihi, arkeolojik araştırmalara bakılırsa MÖ 7000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Yöreye ait ilk bilgiler Arap ve Fars kaynaklarında yer almaktadır.

Hakkar aşiretinin yaşadığı yer olan Van Gölü’nün güneyine düşen bölge “Hakkâriya” (Hakkarların beldesi) olarak isimlendirilmiştir. Hakkari kelimesi aynı zamanda güçlü, savaşçı, gücü yetebilen anlamlarına da gelmektedir.