Nereye Gidelim: Müzeler

Müzeler, bulunduğu şehrin prestij yapıtlarıdır

Müzeler; tarihi eserleri tespit edip bilimsel yöntemlere ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları vasıtasıyla tarihi eserler konusunda halkı aydınlatarak toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır.