Kısaca: Cami

Cami nedir?

Sözlük anlamıyla cami, “Toplayıcı, toplayan, müslümanların ibadet yapmak için toplandıkları yer” anlamına gelir. Mabet, mescid  kelimeleri de cami ile aynı anlamda kullanılmaktadır.