Nereye Gidelim: Mardin

Mardin İlçeleri

İl SVG Haritası; Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mardin, Mazıdağı, Midyat(Estel), Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli

Mardin Hakkında Kısa Bilgi

Bölgeye yüzyıllar öncesinden gelen taş işleme sanatı ustaları, bu şehri yüksek bir tepenin güneye bakan kısmına inşa etmişlerdir. Kadim kent, Mezopotamya’yı her daim yukarıdan bakan bir konuma sahiptir.

Mardin’in isminin bu bölgede yaşayan “Marde” kavminden geldiği, Sasani komutanlarından Mardius‘un kenti inşa ettiği için isminin verildiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Süryanice mukaddes anlamına gelen “Mara” kelimesinden türediği düşünülen kentin adına, Bizanslılar “Mardie” Araplar “Maridin” demişlerdir. Selçuklu Türkleri bu şehri fethedince kendi dillerine daha uygun bir kelime olan “Mardin” ismini kullanmışlardır.

MÖ 4000’li yıllardan bu yana bir çok uygarlık tarafından kuşatılmış olan kent ve çevresinde günümüzde bir çok farklı kültür bir arada yaşamaktadır. Süryani, Keldani, Yezidi, Kürt, Arap, Türk, Yahudi, Ermeni kültürleri o kadar içiçe bir yaşam sürmektedirler ki aralarındaki fark bazen anlaşılamamaktadır. Hatta Meşkinliler gibi Kürt boyları Türkçe konuşurken, Artuklu kökeninden gelen Türklerin anadili Arapça’dır.

Kent, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın hiç akmadığı izlenimine kapılacağınız Güneydoğu Anadolu Bölgesinin şiirsel kentlerinden biridir. Mardin’de farklı dini inanışlar bir arada yaşamaktadır. Sanatsal açıdan tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler içiçedir. İpek Yolu üzerinde yer alan, içerisinde 5 han ve kervansaray barındıran Mardin, Türkiye’de gezilecek kentler arasındadır.