Kısaca: Ağaç

Ağaç nedir?

Sekoya Ağacı: Dünyanın en büyük ağaç türü

Ağaç, boyu 5 metreden daha kısa, çapı da 10 cm’den küçük olmayan, dal, sürgün ve yaprakların meydana getirdiği, tepe bölümünü tek bir gövde ile taşıyan, her yıl çapı kalınlaşan, boyu uzayan ve dokularında yer alan hücrelerin büyük bir kısmı odunlaşmış olan uzun ömürlü odunsu bitkilere denmektedir.

Ağacın anlamı nedir?

Ağaç kelimesi Ağ/Ag/Ak kökünden türetilmiştir.

Ağaçs, yukarıya doğru uzayan manasındadır. Ağmak (yukarı çıkmak) fiiliyle ilişkilidir. Bu bağlama göre gökyüzüne doğru olmayı ifade etmektedir. Ağacın kutlu olması göğe doğru yükseliyor olmasındandır. Ağma kelimesi de kayan yıldız (meteor) demektir.  Dala benzer yani kuyruğu bulunmaktadır.

Türk kültüründe ağacın önemi

Türklerin ağaca atana kutsiyet Ulu Kayın kavramı ile birlikte ele alınmalıdır. Ulu Kayın; Türk, Altay, Çuvaş, Yakut, Moğol ve Macar efsanelerinde, halk ve şaman inanışında Yaşam Ağacı olarak kabul edilmektedir. Altay efsanelerinde yeryüzündeki ilk insan, dokuz budaklı (dokuz dallı) bir ağacın altında yaratılmıştır.

0

Datça Badem Çiçeği Festivali

Ocak ve Şubat aylarında beyaz çiçek açan Badem ağaçları, baharı Datça’da karşılamayı planlayanlar için muhteşem bir görsel atmosfer sunmaktadır. Datça Badem Çiçeği Festivali sayesinde katılımcılar, bu göz kamaştırıcı manzarayı görme imkanına sahip olmaktadırlar. Badem...