Nereye Gidelim: Kilis

Kilis İlçeleri

İl Haritası; Elbeyli, Kilis, Musabeyli, Polateli

Kilis Hakkında Kısa Bilgi

Kentin bilinen en eski adı Asuri tabletinde, “Ki li zi” olarak geçmektedir.

Büyük İskender döneminde şu an Suriye topraklarında bulunan Ürya Nebi denilen yerde bir kent kurulmuştur. Bu kente, Chrrhus denmiştiir.  Bu kelime Kiris olarak okunmakta ve “efendi” anlamına gelmektedir. Ayrıca Şor Türkleri bal dalağına Kilis demişlerdir.

Şehir ve çevresinde yer alan, günümüze kadar ulaşan kalıntıların başında eski bir yerleşim birimi olan “höyükler” gelmektedir.

Kent çevresinde yer alan çok sayıdaki Höyüğün varlığı ve kazılardan elde edilen buluntular, eski çağlardan beri burasının Hitit uygarlığına ait bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Oylum Höyük’te elde edilen bilgiler sayesinde de yöredeki yaşamın MÖ 3000’li yıllarda da sürdüğü kanıtlanmıştır.

MÖ 1700’lü yıllarda kent, Hitit Devletinin önemli şehirlerinden biriydi. MÖ 1100’lü yıllarda ise Asurların hakimiyeti altındaydı. MÖ 700 ile 550 yılları arasında yöre, Medlerin ve Perslerin egemenliğinde kalmıştır. Büyük İskender’in Pers Devletini yenmesinden sonra bölge Makedonyalıların egemenliği altına girmiştir.

Büyük İskender’in MÖ 323 senesinde ölümünden sonra Makedonya İmparatorluğu’na ait topraklar İskender’in üç generali arasında paylaşılmıştır.

Sonraki dönemlerde Kilis ve çevresi Seleukosların egemenliği altında 227 sene boyunca kalmıştır. Bundan sonra Roma İmparatorluğu’nun eline geçen kent, MS 636 senesine kadar Bizans İmparatorluğu’un bir kenti olmuştur.

Kilis’in tarihi, kültürel zenginliği görülmeye değer zenginliklerdir.