Nereye Gidelim: Muş

Muş İlçeleri

İl Haritası; Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Muş, Varto

Muş Hakkında Kısa Bilgi

İlk çağlarda  Muş’u ve çevresini içine alan bölgeye “Taronitit” deniyordu. Bazı kaynaklara göre kent merkezi için “Taron” ifadesi kullanılmıştı.

Kentin adının Asurlulardan kaçarak bu bölgeye gelen İbrani kabilelerinden biri tarafından verildiği düşünülmektedir. Şöyle ki 1914 Bitlis Vilayet Salnamesinde Muş adının İbranice “Sulak, verimli ve otlak” manasına gelen “Muşa” kelimesinden türediği ileri sürülmektedir.

Öte yandan kentin adı, Arapça’da “Şeffaf, Parlak” Farsça’da ise “Nehirlerde yolcu taşıyan küçük gemi”  anlamlarına da gelmektedir.

Muş’un ilk tarihi Urartu’larla başlamaktadır. Bölgede bulunan yüksek düzlüklerde MÖ 2000’li yıllara ait yerleşim yerleri bulunmaktadır. Kent, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat – Van bölümünde, Çar Deresi ve Korni Deresi arasındaki ovada kurulmuştur.

Bölgede yöreye hakim olan bazı Türkmen boylarının izleri de görülmektedir. Varto bölgesinde Karakoyunlular ve Akkoyunluların koyun başı biçiminde gömüt taşları bulunmuştur. Osmanlı döneminde ise bu bölge yarı özerk beylerin ve aşiretlerin yönettiği bir şehir olmuştur.

Cumhuriyet döneminde 1955 senesinde demiryolu şehre ulaştıktan sonra kent gelişmeye başlamıştır.