Nereye Gidelim: Siirt

Siirt İlçeleri

İl Haritası; Aydınlar, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Siirt, Şirvan

Siirt Hakkında Kısa Bilgi

Yukarı Mezopotamya’nın gizli kalmış şehri Siirt’in taşıdığı izler yüzyıllara rağmen günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Kent, Cizira Botan’ın sarp kayalıklarını kendine duvak yaparak nazlı bir gelin gibi öylece durmaktadır.

Siirt adının nereden geldiği noktasında yapılan araştırmalarda, Keldani dilinde “kent” anlamına gelen Keert’ten (Kaa’rat) geldiği düşünülmektedir. Ayrıca kentin isminin İslam eserlerde Esart, Sairt, Siird, İstahri olarak; Süryani eserlerinde ise Se’erd olarak geçtiği ortaya çıkarılmıştır.

Şehir, 12 bin yılı bulan tarihiyle medeniyetler arasında her zaman bir köprü olmuştur. Kent, varlığının bulgulara geçtiği ilk zamanlarda Tel Halef ve El-Ubeyd kültürlerine dahildi.

İlk olarak Samiler, küçük şehirler kurarak bu bölgede medeniyet faaliyetlerine başlamışlardır. Ardından bölgedeki tarih sahnesine Sümerler, Akadlar, Gutiler, Asur, Babil, Mitanni ve Hurriler çıkmıştır.

Şehir, en parlak dönemlerinden birini Medler zamanında geçirmiştir. Kyras’la birlikte Perslerin eline geçen şehir, Büyük İskender’e kapılarını açmış ve Hellenistik kültürün etkisini hissettirdiği önemli yerleşim yerlerinden biri haline gelmiştir.  Daha sonraları kent, Part ve Sasaniler ile Roma arasında önemli bir mücadeleye sebep olmuştur.

Botan Vadisi’nde bulunan, MÖ 9. bin yıldan beri bir yerleşim yeri olan Güzir Höyük, MÖ 8. bin yıldan beri bir yerleşim yeri olan Türbe Höyük; MÖ 3000’li yıllara ait olağanüstü güzellikte bronz mezar hediyelerinin bulunduğu Başur Höyük, Botan Nehri ile Dicle Nehri’nin kavuştuğu yerde kurulan ve Geç Roma Dönemi’nden bu yana önemli bir liman şehri olan Çattepe /Till (Tell Fafan), şehrin ilk akla gelen tarihi değerleri olarak sıralanabilir.