Kısaca: Eyvan

Eyvan nedir?

Eyvan, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularının cami ve medreselerinde sıklıkla rastlanan, avluya bakan bölümü açık, diğer üç tarafı kapalı olan, üstü tonozla kapatılmış, zeminden yüksekte olan oylumlara denir. İslâm mimarisinin en önemli yapı elemanlarından birisini oluşturur.