Kısaca: Helenistik

Helenistik Dönem

Büyük İskender, M.Ö. 330-30 yılları arasında başlattığı büyük sürecin adına Helenistik Dönem denir. O tarihte İskender, Anadolu’dan başlayarak, Hindistan ve Mısır’a kadar büyük bir imparatorluk kurmuştur. Helen uygarlığı, fethedilen bölgelere yayılmıştır.  Sonuç olarak, doğulu ve batılı kültürler kaynaşarak yeni bir sentez ortaya çıkarmıştır.