Kısaca: Heykel

Heykel nedir?

Heykel; taş, tunç, kil, alçı, fildişi, pişmiş toprak, bakır vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülüp yapılan veya yoğurulup pişirilerek biçimlendirilen sanat eseridir.