Kısaca: Zirve

Zirve nedir?

Zirve, bir yükseltinin en yüksek noktası manasına gelen coğrafya terimidir.