Nereye Gidelim: Diyarbakır

Diyarbakır İlçeleri

Diyarbakır Haritası; Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir

Diyarbakır Hakkında Kısa Bilgi

İlk defa kentin ismi, Asur hükümdarı Adad Nirari’ye  (MÖ.1316-1281) ait bir kılıç kabzasında ‘Amidi’ ya da ‘Amedi’ olarak geçmektedir. Ayrıca kentin adının bu bölgeye ilk yerleşen Hurilerden (Subartu) kalma olduğu da kabul görmektedir. Tarih boyunca kentin adı Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr, Diyarbekir diye anılmıştır.

Yontma taş ve Mezolitik çağlarda Diyarbakır ve çevresindeki mağaralarda ilk yaşam izlerine yapılan Arkeolojik çalışmalar sonucunda rastlanmıştır.

MÖ 9000’li yıllara kadar uzanan tarihi ile dünya uygarlık tarihine de ışık tutan Diyarbakır’ın, insanlığa ait ilk medeniyetin temellerinin atıldığı Çayönü Höyüğü’nde göçebelikten yerleşik köy yaşamına, avcılık ve toplayıcılıktan tarımsal üretime geçildiğini gösteren buluntular elde edilmiştir.

Diyarbakır’da Paleolitik (Eski Taş Devri) ve Mezolitik (Orta Taş Devri) çağlardaki yaşam izlerine Silvan’da Hasuni mağaralarında, Ergani’de Hilar ve Eğil mağaralarında rastlanmıştır. Hasuni Mağaraları, Anadolu’nun en eski mağara yerleşim yerlerinden biridir.

Roma döneminde MS 1. ve 5. yy.’a kadar bu bölgede yerleşim devam etmiştir. Bölge antik dönemde özellikle Hristiyanlığın ilk zamanlarında ve Ortaçağ döneminde yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

Diyarbakır’ın tarihi zenginlikleri ve gezilecek tarihi bölgeleri; Asur Kalesi, Diyarbakır Surları, Sipahiler Çarşısı, Hasan Paşa Hanı, Birkleyn Mağaraları, Sülüklü Han, Hz. Süleyman Camii, Surp Gragos Ermeni Kilisesi, Dicle Köprüsü, Latifiye Medresesi, Artuklu Sarayı, Mesudiye Medresesi, Nasuh Paşa Camii, kentin adını taşıyan Ulu Camii olarak sıralanabilir.